Accel World (OAV) [ (Nyaa-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Nyaa-website)

Số tập: 2/2

thể loại: action, romance, science_fiction, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2012-09-13

Đạo diễn: Reki Kawahara (light novel) & Hajime Yatate & HIMA

Nhà sản xuất: Sunrise

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 291


1.The gang found about a thief in the virtual world and try to capture him. 2.Haryuki goes on a strict diet made by Chyuri, trying to lose weight so that he passes the check-up.