Ghost in the Shell: Stand Alone Complex: Solid State Society (movie) [ (Tralophi-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Tralophi-website)

Số tập: 1/1

thể loại: action, mystery, science_fiction
chủ đề: cyberpunk, police , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2006-09-01

Đạo diễn: Kenji Kamiyama

Nhà sản xuất: Studio DEEN

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 210


Sự kiện xảy ra sau vụ Thập Nhất Cá Nhân ở SAC 2