Hells Angels - Hells (movie) [ (Kimi-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Kimi-website)

Số tập: 1/1

thể loại: action, comedy, drama, fantasy
chủ đề: demons, high_school, life_after_death, religion, revenge , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2008-10-18

Đạo diễn: Yoshiki Yamakawa

Nhà sản xuất: Madhouse

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 228


The story follows a school girl's descent into hell and her struggle to return to where she knows she belongs.