Hetalia Axis Powers: Paint it, White! - Ginmaku Hetalia - Axis Powers Paint it, White [Shiroku Nure!] (movie) [ (VNFS-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (VNFS-website)

Số tập: 1/1

thể loại: comedy, magic
chủ đề: bishounen, parody , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2010-06-05

Đạo diễn: Bob Shirohata

Nhà sản xuất: Studio DEEN

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 161


Earth has been invaded by an alien race called the Pictonians. The united nations of Hetalia must find a way of stopping the invaders before everyone is painted white.