Mardock Scramble - The First Compression (movie 01) [ (Clip-sub-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Clip-sub-website)

Số tập: 1/1

thể loại: drama, science_fiction
chủ đề: artificial_intelligence, crime, cyberpunk, cyborg, girls_with_guns, incest_victim , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2010-11-06

Đạo diễn: Susumu Kudo

Nhà sản xuất: GoHands

Độ tuổi: 16+

Lượt xem: 333


Tựa phim: Mardock Scramble

Type: Movie (Có 3 movie, đây là phần 1)

Thể loại: Action, Anthropomorphism, Bounty Hunters, Cyberpunk, Cyborgs, Genetic Modification, Gunfights, Human Enhancement, Novel, Nudity, Sci-Fi, Seinen, Super Power, Underworld, Violence

Nội dung: các bạn tham khảo ở Sickos-Alliance

Dịch: Tqminh – Edit: Thezzbiszz

Phim này yêu cầu độ tuổi thấp nhất từ 16 trở lên.
Bạn có đủ độ tuổi tối thiểu được yêu cầu chưa?

Quay về trang chủ