Kagewani -II- - Kagewani SS2 - Kagewani: Shou [ (Miu_Miu-Team-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Miu_Miu-Team-website)

Số tập: 13/13

thể loại: horror, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2016-04-01

Đạo diễn: Tomoya Takashima

Nhà sản xuất: Tomovies

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 289


Following the plot of the first season, scientist Sosuke Banba discovered the secret plan of cloning and weaponizing the mysterious organism "kagewani" (literally "shadow crocodile").