Liar Game: The Final Stage [ Đang cập nhật]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: Đang cập nhật

Số tập: 1/1

thể loại: suspense-thriller, based_on_a_comic, Jdrama, live_action, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: March 6, 2010

Đạo diễn: Hiroaki Matsuyama

Nhà sản xuất: Toho

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 231


In Liar game: Final Stage, Players are encouraged to trust each other to win the tournament. However, a mysterious player named X is secretly plotting to sabotage everyone of their chances to win the LGT.