Ghost in the Shell 2: Innocence (2004 - movie) [ (LK-website)md]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (LK-website)md

Số tập: 1/1

thể loại: action, drama, psychological, science_fiction
chủ đề: cyberpunk, police, robotics , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2004-03-06

Đạo diễn: Mamoru Oshii

Nhà sản xuất: Studio Ghibli

Độ tuổi: 16+

Lượt xem: 203


Số tập: Movie
Thời gian: 06.03.2004
Thể loại: Cops, Cyberpunk, Human Enhancement, Law and Order, Mecha, Sci-Fi, Seinen, Special Squads
Nội dung: Tiếp theo sự kiện trong movie Ghost in the Shell đầu tiên, thiếu tá Motoko Kusanagi đã bỏ cơ thể và trở thành một linh hồn trong mạng. Điều này khiến Batou phải đảm nhận vai trò chỉ huy tiểu đội 9 để điều tra về những gynoid (một dạng robot) giết người hoàng loạt.
Staff: Solo, project thứ 11
Chất lượng: 4950 bitrate
Tiến độ: Đã xong

Phim này yêu cầu độ tuổi thấp nhất từ 16 trở lên.
Bạn có đủ độ tuổi tối thiểu được yêu cầu chưa?

Quay về trang chủ