Kill la Kill [ (Kimi-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Kimi-website)

Số tập: 24/24

thể loại: action, comedy, drama, fantasy, science_fiction
chủ đề: absurdity, ecchi, fanservice, fighting, school war, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2013-10-03

Đạo diễn: Hiroyuki Imaishi

Nhà sản xuất: Trigger

Độ tuổi: 16+

Lượt xem: 434


Ryuuko Matoi carries a large weapon shaped like half of a pair of scissors. She's looking for the woman with the other half, who killed her father. Satsuki Kiryuuin, student council president of Honnouji Academy, is said to know the woman's identity, so Ryuuko transfers there. Those who arrive at the school receive a special "goku uniform", and Satsuki has used that power to rule the school in fear.

Phim này yêu cầu độ tuổi thấp nhất từ 16 trở lên.
Bạn có đủ độ tuổi tối thiểu được yêu cầu chưa?

Quay về trang chủ