Hello!! Kin-iro Mosaic SS2 - Hello!! KINMOZA SS2 [ (OtakuMANO-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (OtakuMANO-website)

Số tập: 12/12

thể loại: comedy, slice_of_life
chủ đề: moe, school, school_life, yuri, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2015-04-05

Đạo diễn: Tensho

Nhà sản xuất: Studio Gokumi

Độ tuổi: 16+

Lượt xem: 211


Phần 2 của Kiniro Mosaic, túm cái váy lại là: Loli, Loli erverywhere <(") :v 

Phim này yêu cầu độ tuổi thấp nhất từ 16 trở lên.
Bạn có đủ độ tuổi tối thiểu được yêu cầu chưa?

Quay về trang chủ