Berserk (TV 2017) [ (ANIME47-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (ANIME47-website)

Số tập: 13/13

thể loại: fantasy, horror, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2017-04-07

Đạo diễn: Shin Itagaki

Nhà sản xuất: GEMBA & Millepensee

Độ tuổi: 16+

Lượt xem: 290


Tiếp nối Berserk (2016)

Phim này yêu cầu độ tuổi thấp nhất từ 16 trở lên.
Bạn có đủ độ tuổi tối thiểu được yêu cầu chưa?

Quay về trang chủ