Gunbuster (OVA) - トップをねらえ! [ (Tralophi-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Tralophi-website)

Số tập: 6/6

thể loại: adventure, drama, science_fiction
chủ đề: fanservice, mecha, military, space navy, super_robot, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 1988-10-07

Đạo diễn: Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki (New Science Lessons)

Nhà sản xuất: GAINAX

Độ tuổi: 13+

Lượt xem: 351