Kotoura-san - The Troubled Life of Miss Kotoura [ (VNFS-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (VNFS-website)

Số tập: 12/12

thể loại: comedy, drama, psychological, romance, supernatural
chủ đề: espers, school, superpowers, vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2013-01-10

Đạo diễn: Masahiko Ohta

Nhà sản xuất: AIC Classic

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 430


Nếu bạn có khả năng biết được những suy nghĩ của người khác thì bạn sẽ làm gì. Nếu đặt trường hợp ngược lại với điều bạn tính làm đó sẽ thế nào...