Log Horizon SS1 [ (YamiSora-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (YamiSora-website)

Số tập: 25/25

thể loại: adventure, comedy, drama, fantasy, science_fiction
chủ đề: evolving_world, guilds, mmorpg, quests, rebuilding_society, strategic_battles, strategic_minds, virtual_reality , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2013-10-05

Đạo diễn: Shinji Ishihira

Nhà sản xuất: Satelight

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 723


Main Title: Log Horizon
Official Title: ログ・ホライズン
Group: YamiSora
Type: TV Series
Episodes: 25
Rating: PG-13
Year: 2013
Genres: Action, Adventure, Fantasy, Game, Magic, Shounen
Staff: Pantsu, Jin (translator), Hentai-san (editor), Heii,Uranus Queen(encoder)