Log Horizon II SS2 [ (Waya-website)]

Bình chọn

Thông tin

Nhóm dịch: (Waya-website)

Số tập: 25/25

thể loại: adventure, comedy, drama, fantasy, science_fiction
chủ đề: evolving_world, fighting, guilds, mmorpg, quests, strategic_battles, strategic_minds, virtual_reality , vietsub, việt_sub

Ngày phát hành: 2014-10-04

Đạo diễn: Shinji Ishihira

Nhà sản xuất: Studio DEEN

Độ tuổi: Mọi lứa tuổi

Lượt xem: 636
TITLE: Log Horizon II
SỐ TẬP: 25/25
SẢN XUẤT: Studio Deen, NHK, Sentai FilmworksL
THỂ LOẠI: Action, Adventure, Fantasy, Game, Magic, Shounen
THỜI LƯỢNG: 24 phút
STAFF: Inoue Kuroko,
Yama
Myon Nya
Asu-chan

Nội dung: Nối tiếp season 1, đối với những anime như Log Horizon hay SAO thì… Không nên nói nội dung làm gì, cứ xem sẽ rõ

Links: http://waya.itea.vn/?p=2353